Program


Program

Program fredag

Program lørdag

 Avtrekkskontroll

Avtrekkskontroll ved rennkontor.

Rennkontor

Gautefall Biathlon

Åpningstider Rennkontor

Fredag: 09:30-16:30 / Lørdag 10:00-17:00

Henting av startnummer

Klubbvis utdeling av startnummer. Kan hentes på rennkontoret fra fredag kl. 09:30 og
frem til stengetid. Lørdag fra rennkontor åpningstid frem til siste innskyting.